Kraje

Gwarantujemy pakiety najtańszych rozwiązań na rynku wspartych najskuteczniejszą realizacją. Chcesz poznać więcej szczegółów - skontaktuj się z nami.

Kraje

Rosja

Interesuje Cię wiza do Rosji? Poniżej przedstawiliśmy rodzaje wizy do Rosji. Dowiedz się jaki jest koszt wizy do Rosji oraz ile kosztuje wiza do Rosji w zależności od rodzju. Wypełnij poprawnie wniosek o wizę do Rosji i zadbaj o bezpieczną, bezproblemową podróż za granicę. Jako centrum wizowe pomożemy Ci ze wszystkimi formalnościami.

 

Wiza turystyczna do Rosji

Wiza turystyczna do Rosji to dokument umożliwiający pobyt w tym kraju w celach turystycznych. Wiza turystyczna do Rosji wydawana jest jako dokument jednokrotnego lub dwukrotnego wjazdu i obejmuje okres nie dłuższy niż 30 dni.

 

Dokumenty można wizować:

 • tryb standardowy (proces wizowania 5 dni roboczych).
 • ekspres (proces wizowania do 48 h).

 

Wniosek o wizę do Rosji wymaga następujących dokumentów:

 • voucher turystyczny (pośredniczymy w jego uzyskaniu).
 • paszport, który po zakończeniu wizy będzie ważny 6 miesięcy.
 • aktualne zdjęcie paszportowe (fotografia nie może być starsza niż  6 miesięcy).
 • dwie wolne kartki w paszporcie, obok siebie, w celu wklejenia wizy.
 • wypełniony wniosek z danymi (dostępny u naszych konsultantów).
 • ubezpieczenie na cały okres pobytu (dostępne u naszych konsultantów).

 

Voucher turystyczny z potwierdzeniem

Voucher i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego jest to dokument wystawiany (na jednym blankiecie) przez firmę posiadającą ważny numer rejestrowy Ministerstwa Turystyki Federacji Rosyjskiej. Wypełniając wniosek wizowy należy podać numer vouchera oraz numer rejestrowy firmy która go wystawiła. Powineneś przedłożyć wydrukowany skan vouchera, kiedy składasz wniosek wizowy do Rosji w konsulacie, biurze pośrednictwa wizowego czy w rosyjskim centrum wizowym.

Z nami wiza do Rosji jest łatwa - pomożemy Ci uzyskać voucher turystyczny do Rosji.

 

 

Wiza pracownicza do Rosji

Zwykła pracownicza wiza do Rosji wydawana jest obywatelom Polski, innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa, wjeżdżającym do Federacji Rosyjskiej w celu wykonywania pracy, na podstawie zaproszenia sporządzonego przez Federalną Służbę Migracyjną Federacji Rosyjskiej (FMS Rosji), z możliwością jej przedłużenia przez organ FMS Rosji.

 

Wiza rosyjska wymaga kolejnego przedłużenia, które dokonuje organ terytorialny Federacji Służby Migracyjnej wg. miejsca rejestracji w rejestrze migracyjnym w miejscu pobytu cudzoziemca, poprzez wydanie wizy wielokrotnej na czas trwania zawartej, zgodnie z przepisami prawa Federacji Rosyjskiej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej na wykonanie robót (świadczenie usług), ale nie dłużej niż na 3 lata dla każdej kolejnej wizy.

 

Wniosek o wizę do Rosji w przypadku wizy pracowniczej wymaga złożenia następujących dokumentów:

 1. Paszport.
 2. Kwestionariusz wizowy.
 3. Zdjęcie. Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy).
 4. Polisę ubezpieczenia medycznego - ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR.
 5. Oryginał zaproszenia wydany w sposób właściwy przez Federalną Służbę Migracyjną lub jej organy terytorialne.
 6. Aktualne badanie lekarskie na nosicielstwo wirusa Hiv

 

                      

Wiza biznesowa do Rosji

Spotkania, konsultacje biznesowe, wizyty na targach - do tego uprawnia biznesowa wiza do Rosji.

 

Wiza do Rosji jednokrotna – uprawnia do jednokrotnego wjazdu na teren Rosji, na okres do 90 dni.

Wniosek wizowy do Rosji złożysz, przygotowawszy dokumenty:

 • paszport ,który po zakończeniu wizy będzie ważny 6 miesięcy
 • dwie wolne kartki obok siebie w celu wklejenia wizy
 • aktualne zdjęcie paszportowe ( fotografia nie może być starsza niż 6 miesięcy )
 • wypełniony wniosek z danymi ( dostępny u naszych konsultantów )
 • ubezpieczenie na cały okres pobytu ( dostępne u naszych konsultantów )

 

Wiza do Rosji dwukrotna – uprawnia do dwukrotnego wjazdu na teren Rosji, na okres do 90 dni.

Dokumenty można wizować:

 • tryb standardowy (proces wizowania 5 dni roboczych),
 • ekspres (proces wizowania 24 h).

 

Wniosek o wizę do Rosji wymaga dokumentów:

 • paszport, który po zakończeniu wizy będzie ważny 6 miesięcy.
 • w paszporcie dwie wolne kartki obok siebie, w celu wklejenia wizy.
 • aktualne zdjęcie paszportowe(fotografia nie może być starsza niż 6 miesięcy).
 • wypełniony wniosek z danymi(dostępny u naszych konsultantów).
 • ubezpieczenie na cały okres pobytu(dostępne u naszych konsultantów).

 

Wiza do Rosji wielokrotna – uprawnia do wielokrotnego wjazdu na teren Rosji lecz pobyt nie może przekroczyć 90 na 180 dni.

Proces wizowania to 10 dni roboczych. W przypadku wizy na podstawie zaproszenia FMS można ubiegać się o wizę w trybie ekspresowym 24 godziny.

 

Wniosek o wizę do Rosji wymaga dokumentów:

 • zaproszenie od strony rosyjskiej (pośredniczymy w jego uzyskaniu).
 • paszport, który po zakończeniu wizy będzie ważny 6 miesięcy.
 • aktualne zdjęcie paszportowe(fotografia nie może być starsza niż 6 miesięcy).
 • wypełniony wniosek z danymi(dostępny u naszych konsultantów).
 • ubezpieczenie (dostępne u naszych konsultantów).

 

 

Biznesowa wiza do Rosji dla kierowcy / marynarza / obsługi technicznej

Taka wiza do Rosji jest jednokrotna, dwukrotna lub wielokrotna.

 

Wniosek o wizę do Rosji wymaga dokumentów:

 • zaproszenie od strony rosyjskiej lub w przypadku kierowcy zaświadczenie w oryginale od ZMPD lub innego zrzeszenia przewoźników drogowych (pośredniczymy w jego  uzyskaniu).
 • paszport,który po zakończeniu wizy będzie ważny 6 miesięcy.
 • aktualne zdjęcie paszportowe (fotografia nie może być starsza niż 6 miesięcy).
 • wypełniony wniosek z danymi (dostępny u naszych konsultantów).
 • ubezpieczenie(dostępne u naszych konsultantów).

 

 

Prywatna wiza do Rosji

Prywatna wiza rosyjka uprawnia do jednokrotnego lub dwukrotnego wjazdu na teren Rosji, na okres do 90 dni. Wiza do Rosji wydana jest na podstawie zaproszenia od obywatela Rosji wystawionego przez Departament Federalnych Służb Migracyjnych FR. Proces wizowania to 5 dni roboczych lub ekspres w 24 godziny.

 

Przygotuj właściwe dokumenty i złóż wniosek wizowy do Rosji złożysz:

 • paszport, który po zakończeniu wizy będzie ważny 6 miesięcy.
 • w paszporciedwie wolne kartki obok siebie w celu wklejenia wizy.
 • aktualne zdjęcie paszportowe (fotografia nie może być starsza niż 6 miesięcy).
 • wypełniony wniosek z danymi(dostępny u naszych konsultantów).
 • ubezpieczenie na cały okres pobytu(dostępne u naszych konsultantów).

 

 

Wiza tranzytowa do Rosji

Jednokrotna tranzytowa wiza do Rosji wydawana jest cudzoziemcom wjeżdżającym do Federacji Rosyjskiej na okres do 10 dni (samochód max. 500 km/dzień) lub 3 dni (samolot) w zależności od środka transportu jakim się porusza. Dwukrotna tranzytowa wiza do Rosji wydawana jest na okres do 30 dni. Cudzoziemiec odbywający przelot powietrznym środkiem transportu nad terytorium Federacji Rosyjskiej bez przesiadek nie potrzebuje wizy tranzytowej.

 

Trasa powinna być zawsze możliwie jak najkrótsza. Tranzytowe wiza do Rosji przez Obwód Kaliningradzki na Litwę (wiza do Kaliningradu) nie są wystawiane przez placówki konsularne.

Jeśli potrzebna Ci wiza do Rosji, złóż następujące dokumenty:

 1. Paszport.
 2. Kwestionariusz wizowy.
 3. Zdjęcie. Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy).
 4. Polisę ubezpieczenia medycznego - ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR.
 5. Wizę na wjazd do sąsiadującego z Federacją Rosyjską na trasie przejazdu państwa lub wiza państwa docelowego lub paszport tego państwa.
 6. Dla osób jadących pociągiem lub lecącym samolotem:
  • pismo (forma dowolna) skierowane do Konsula, zawierające informację o trasie planowanej podróży. W przypadku wizy tranzytowej dwukrotnej należy uwzględnić również trasę powrotną.
  • kopia biletów ważnych na wjazd do Federacji Rosyjskiej. W przypadku wizy tranzytowej dwukrotnej należy również załączyć kopię biletów powrotnych.
 7. Dla osób poruszających się samochodem lub motocyklem: pismo (forma dowolna) skierowane do Konsula , zawierające informację o trasie planowanej podróży (z wyszczególnieniem większych punktów) i o środku transportu (marka pojazdu, jego numer rejestracyjny i właściciel).

 

 

Naukowa wiza do Rosji

Naukowa wiza do Rosji może być jedno lub dwukrotna. Wydawana jest na okres do 90 dni. Wiza do Rosji wymaga kolejnego przedłużenia, którego dokonuje organ terytorialny Federalnej Służby Migracyjnej, według miejsca rejestracji w rejestrze migracyjnym, w miejscu pobytu cudzoziemca, poprzez wydanie wizy wielokrotnej na czas trwania umowy o naukę, ale nie dłużej niż na 1 rok dla każdej wizy.

 

Złóż następujące dokumenty, jeśli potrzebna Ci naukowa wiza do Rosji:

 1. Paszport.
 2. Kwestionariusz wizowy.
 3. Zdjęcie. Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy).
 4. Polisa ubezpieczenia medycznego - ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR.
 5. Zaproszenie (do wyboru):
  1. oryginał zaproszenia wydanego przez organ Federacji Służby Migracyjnej Federacji Rosyjskiej,
  2. oryginał lub kopia pisemnego podania lub zaświadczenia o zakwalifikowaniu wystawionych przez przyjmujące instytucje rosyjskie.

 

 

Humanitarna wiza do Rosji

Humanitarna wiza do Rosji może być jednokrotna lub dwukrotna, wydawana na okres do 90 dni lub wielokrotna na okres do 1 roku. Wielokrotne długoterminowe wizy na okres do 1 roku wystawia się na podstawie odpowiedniego zaproszenia i pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej wizy rosyjskiej wizy. Wyjątek stanowi zaproszenie FMS/TELEKS.

 

UWAGA! Całkowity czas pobytu cudzoziemca na terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie wizy wielokrotnej, określany jest w trakcie wystawienia wizy, lecz nie może on wynosić więcej niż 90 dni w ciągu okresu wynoszącego 180 dni.

 

Jeżeli intersuje Cię humanitarna wiza do Rosji, złóż następujące dokumenty:

 1. Paszport.
 2. Kwestionariusz wizowy.
 3. Zdjęcie. Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy).
 4. Polisę ubezpieczenia medycznego - ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR.
 5. Zaproszenie (do wyboru):
  1. oryginał zaproszenia wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, Federalną Służbę Migracyjną lub jej organy terytorialne,
  2. oryginał lub kopia pisemnego podania wystawionego przez rosyjską instytucję przyjmującą (osobę prawną, spółkę, instytucję, przedsiębiorstwo, urząd lub ich filię).

Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym z pieczątką i podpisany przez osobę upoważnioną, a także zawierać pełne dane instytucji zapraszającej (w tym jej INN ) oraz osoby zaproszonej (jej dane paszportowe) i określać: termin, cel podróży, liczbę wjazdów oraz trasę przemierzaną w czasie pobytu.

 

**INFORMACJE DODATKOWE
 • Dni konsularne to poniedziałek, środa i piątek.
 • Tryb ekspresowy wymaga złożenia dokumentów najpóźniej do godziny 09:30 w każdym dniu konsularnym.
 • Tryb ekspresowy 24 godziny – szczegółyprosimy ustalać u naszych konsultantów dla skutecznego procesu wizowania.

Wiza do Rosji wydawana jest na daty podane we wniosku, jako data wjazdu i wyjazdu, bez możliwości późniejszych zmian.
Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany daty ważności i  terminu wizy bez podania przyczyny.
Czas wyrabiania wiz podano w dniach roboczych konsulatu. Czas wyrabiania wiz liczony jest od następnego dnia po otrzymaniu przez naszego pracownika wszystkich niezbędnych dokumentów.
 

Skontaktuj się z nami, jeśli interesują Cię:

 • wiza do Rosji,
 • cena wizy do Rosji (koszt wizy do Rosji w zależności od rodzaju wizy),
 • wniosek o wizę do Rosji (wniosek wizowy do Rosji w zależności od rodzju wizy),
 • pośrednictwo wizowe (pomoc w przygotowaniu wniosku i dokumentów).

 

Jako nowoczesne centrum wizowe świadczymy pośrednictwo wizowe przez internet. Sprawdź, czym jest wiza elektroniczna i przygotuj się do wyjazdu już dziś!

 

 

Zadzwoń

794 55 66 90

570 55 66 99

Napisz

kontakt@rcwiza.pl

lub odwiedź

nasze oddziały