Kraje

Gwarantujemy pakiety najtańszych rozwiązań na rynku wspartych najskuteczniejszą realizacją. Chcesz poznać więcej szczegółów - skontaktuj się z nami.

Kraje

Indie

Obywatele Polski, planując podróż do Indii, muszą pamiętać o tym, że konieczne do przekroczenia granicy jest posiadanie ważnej wizy. 

 

Rodzaje wiz o jakie można się ubiegać:

 

 • Wiza tradycyjna, wklejana do paszportu
 • Wiza elektroniczna, przesyłana na podany adres mailowy. Dokument należy wydrukować i przedstawić podczas odprawy paszportowej.

 

Wiza elektroniczna może być wydana zarówno w celu turystycznym, jak i biznesowym. Aby ubiegać się o e-wizę należy przedstawić:

 

 • Skan pierwszej strony paszportu (kolorowa kopia)
 • Zdjęcie paszportowe w formie elektronicznej
 • Wypełniony wniosek do e-wizy
 • Dodatkowo w przypadku ubiegania się o e-wizę biznesową wymagane jest pzedstawienie skanu wizytówki i kopii listu zapraszającego.

 

Tradycyjna wiza turystyczna wydawana jest osobom podrózującym do Indii w celach turystycznych, odwiedzin rodziny i znajomych. Wydawana jest na okres 12 miesięcy i zezwala na pobut do 90 dni od momentu wjazdu. 

 

Tradycyjna wiza biznesowa wydawana jest wnioskodawcom, którzy wybierają się do Indii w celach typowo komercyjnych (są to m.in. szkolenia, targi, spotkania biznsowe itp.). Wiza wydawana jets na okres 12 miesięcy, przy czym na jej podstawie można przebywać na terenie Indii do 180 dni od momentu wjazdu. 

 

Aby wnioskować o wydanie wizy tradycyjnej wymagane jest przedstawienie nastepujących dokumentów:

 

 • Paszport ważny minimum 6 miesięcy po zakńczeniu ważności wizy
 • Zdjęcie paszportowe 
 • Wypełniony i podpisany wniosek wizowy
 • Rezerwacja lotnicza 
 • W przypadku wiz biznesowych wymagane jest również zaproszenie z prośbą o wydanie wizy biznesowej oraz list delegujący. Na obu dokumentach powienien widnieć podpis oraz pieczątka firmy.

 

Zadzwoń

794 55 66 90

570 55 66 99

Napisz

kontakt@rcwiza.pl

lub odwiedź

nasze oddziały