Kraje

Gwarantujemy pakiety najtańszych rozwiązań na rynku wspartych najskuteczniejszą realizacją. Chcesz poznać więcej szczegółów - skontaktuj się z nami.

Kraje

Australia

Wizy do Australii wydawane są w formie elektronicznej. Dokument wysyłany jest drogą mailową, należy go wydrukować i okazaż podczas odprawy paszportowej w Australii.

 

Wyróżnia się następujące rodzaje wiz do Australii:

 •  eVisitor to najprostsza z wiz wydawanych podróżującym do Australii, jest ważna rok i umożliwia 90-dniowy pobyt na terenie kraju 
 • Temporary work (short stay) subclass 400 to rodzaj wizy dedykowany wysokokwalifikowanym pracownikom, którzy podróżują w celu wykonania specjalistycznych prac. Dokument wydawany jest na 3 miesiące (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie wizy na pół roku lub rok)
 • The Temporary Activity visa subclass 408 zezwala na wizyty w celach odbycia prakytki studenckiej, prac badawczych, wymiany kulturowej czy wzięcia udziału w wydarzeniu sportowym.
 • The Visitor visa subclass 600 to rodzaj wizy, wydawanej osobom udającym się do Australii w celu dłuższych odwiedzin najbliższej rodziny  
 • MCV inaczej wiza marynarska

 

Aby ubiegać się o wizę eVisitor należy przedstawić:

 • Kolorową kopię pierwszej strony paszportu. Co ważne, paszport powinien byc ważny 6 miesięcy po upływie ważności wizy. 

 

Ubiegając się o wizę e-400 należy dodatkowo załączyć komplet dokumentów, w tym:

 

 • Wypełniony i podpisany wniosek wizowy (dostępny u naszego konsultanta)
 • CV ze zdjęciem potwierdzające ukończoną szkołę i kwalifikacje zawodowe, dodatkowo przedstawia się także certyfikaty i dyplomy, potwierdzające kwalifikacje
 • List delegujący z firmy polskiej
 • List zapraszający
 • Wyciąg bankowy
 • Autoryzacja ze straży granicznej Australii
 • Skan paszportu
 • Skan dowodu osobistego
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • W przypadku prowadzenia własnej działalności, należy przedstawić dodatkowe dokumenty firmowe
 • Ubezpieczenie

 

Zadzwoń

794 55 66 90

570 55 66 99

Napisz

kontakt@rcwiza.pl

lub odwiedź

nasze oddziały