Grodno i Brześć bez wiz!

Na mocy dekretu, wydanego przez prezydenta Białorusi istniejące wcześniej dwie strefy bezwizowe – wokół Grodna i wokół Brześcia – zostały połączone w strefę "Brześć-Grodno". Dodatkowo do strefy bezwizowej na Białorusi włączono pięć dodatkowych rejonów.

 

✅ Do ruchu bezwizowego w obwodzie grodzieńskim włączono pięć dodatkowych rejonów: berestowicki, wołkowyski, werenowski, lidzki i szczuczyński.

✅ Na obszarze strefy bezwizowej obywatele 73 państw (w tym Polski) będą mogli przebywać do 15 dób.

✅ Do dotychczasowych 12 przejść na granicy polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej, objętych ruchem bezwizowym, dodano jeszcze dwie: w Bieniakoniach (Soleczniki-Litwa) i Berestowicy (Bobrowniki-Polska).

 

Aby móc skorzystać z ruchu bezwizowego w obwodach grodzieńskim i brzeskim, należy uzyskać specjalną przepustkę, umożliwiającą wjazd na terytorium Białorusi w granicach nowej strefy bezwizowej.

 

Nowy dekret Łukaszenki z dnia 07.08.2019 wszedł w życie pod koniec ubiegłego roku i zastąpił dokument z grudnia 2017 r.

 

 

 

 

 

Źródła:
https://turystyka.wp.pl/
http://poland.mfa.gov.by/pl/consular_issues/visas/bezwizBrGr/
wstecz

Zadzwoń

794 55 66 90

570 55 66 99

Napisz

kontakt@rcwiza.pl

lub odwiedź

nasze oddziały